15876739_127410557762453_4371401195424579584_n

Varför ska du anlita mig som lektör?
Som professionell lektör och författarcoach ger jag dig hela mitt engagemang och yrkeskunnande då jag läser ditt manus. Jag har kunskap om vad som kan få din text att växa ytterligare. Att anlita en lektör är ett led i att utvecklas som författare. Ett lektörsutlåtande ger dig en fördjupad förståelse för din text.

Jag läser ditt manus på djupet och ger respons på både berättarteknik och språk. Du får skrivhjälp genom konkreta råd om hur ditt manus kan lyftas samt tips på hur du kan gå vidare som författare och skribent. Med de verktyg jag som lektör ger dig kan du utveckla både din text, ditt språk och ditt skrivande.

Att skriva kan vara ett ensamt arbete. Du kanske precis har fått en bokidé som du vill diskutera eller har ett färdigt manus som du redan arbetat på. Oavsett var du befinner dig i skrivprocessen kan jag finnas som stöd. Det blir allt vanligare att anlita en lektör i ett tidigt skede och jag kan då finnas vid din sida under din resa.

Som lektör kan jag hjälpa dig att uppfylla din önskan om hur din text ska vara. Jag har goda kunskaper när det gäller dramaturgi och narratologi. Då jag också arbetar som språkkonsult och är utbildad inom språkrådgivning och textvård kan jag gå in på textens djup och studera språket i detalj.  


Lektörsutlåtande
Som professionell lektör läser jag ditt manus på djupet och ger kommentarer fortlöpande genom hela texten. Du får också ett mer övergripande lektörsutlåtande där jag tar upp både styrkor och svagheter. Jag ger förslag och råd om hur just din text kan utvecklas.

Vid ett lektörsutlåtande analyserar jag dramaturgin, handlingen i berättelsen, dialog, karaktärer, miljö och gestaltning.

Du får mitt lektörsutlåtande via mejl efter 4-6 veckor (om vi inte kommit överens om annat). 

Jag är noggrann i mitt arbete och ger ditt manus mycket tid. Som författare lägger man ner mycket engagemang i en text och därför tycker jag att också en lektörsläsning ska få ta tid, för det är författaren värd. 

Beroende på manusets omfattning varierar priset. Somliga önskar också kombinerad tjänst med lektörsläsning och språkvård. Var vänlig kontakta mig för prisuppgift. 

Du mejlar in ditt manus till terese@isatext.se. Använd gärna ett Worddokument, Times New Roman, teckenstorlek 12, dubbelt radavstånd och 2,5-3 cm marginal.