15876739_127410557762453_4371401195424579584_n
Språkrådgivining och textvård - Språkkonsult
Behöver du en snabb översyn av din text innan du ska lämna den vidare eller önskar du råd om hur du generellt kan förbättra din text? Behöver du hjälp med att lyfta fram budskapet i din text eller önskar du skriva om texten för att passa en annan målgrupp?
 
Jag är språkkonsult med utbildning inom språkrådgivning och textvård. Som språkkonsult och språkrådgivare hjälper jag privatpersoner och företag att få texter läsvänliga genom språkgranskning. Att språkgranska en text är en slags kontroll av kvaliteten, vilket kan vara svårt för den som själv har skrivit texten. Jag är medlem i Föreningen Språkrådgivning och textvård.
 
Språkgranskning kan ske på olika nivåer, allt från korrekturläsning då stavning kontrolleras till djupare granskning eller omarbetning av texten. Jag kan arbeta med en text på olika nivåer beroende på hur färdig texten är och vad du önskar hjälp med. 
 
På vilket sätt vi lägger upp språkrådgivningen och textbearbetningen bestämmer vi tillsammans utifrån vilken nivå av språkgranskning som önskas.

Beroende på nivå och omfång kan priset variera. Kontakta mig på terese@isatext.se för prisuppgift.


De fyra granskningsnivåerna är:
Nivå 1. Avancerad korrekturläsning med granskning av meningsbyggnad, stavning, böjning, avstavning, skiljetecken, förkortningar samt stor eller liten bokstav. 

Nivå 2. Granskning med hänsyn till vad som är syftet med texten och vem som ska läsa den. Jag kontrollerar ordval, stil och ton samt textens flyt och tydlighet.

Nivå 3. Granskning som i nivå 2 samt ändring vid behov av disposition, rubriker och layout. Jag ger förslag om ändring som du sedan själv kan ta ställning till.

Nivå 4. En omfattande bearbetning av texten för att anpassa den för ett nytt syfte eller en ny målgrupp.