15876739_127410557762453_4371401195424579584_n

9 december - Berättaren

Ett grundantagande inom narratologin (läran om berättande) är att alla texter har en berättare. Texterna har också mer eller mindre synliga lyssnare. På samma sätt som textens berättare inte behöver vara densamme som textens författare, behöver inte heller lyssnaren vara den faktiska läsaren.

Det är alltså viktigt att skilja på den verkligen författaren (som kan vara man eller kvinna, död eller levande, sympatisk eller motbjudande, eller som vi inte vet någonting alls om) och berättaren i texten.

Det finns två motpoler i det skönlitterära berättandet, vad gäller berättarperspektiv. Det ena är där det faktiskt inte finns någon egentlig berättarröst, utan det som händer avbildas helt neutralt. Resultatet blir då en renodlad dialog, alltså som i en pjäs, men utan scenanvisningar. Det kanske inte är så vanligt med hela böcker skrivna på detta sätt, men stycken i romaner kan vara det. Detta sätt att avbilda kallas mimesis.

Den andra motpolen är den allvetande berättaren som vet allt och finns överallt, som känner till allt som händer inom och utanför karaktärerna på alla platser samtidigt. Diegesis är termen för detta berättarperspektiv.

Det finns alltså väldigt många sätt att variera sin berättelse på. Du kan fråga dig hur mycket vill du att läsaren ska veta under textens gång och hur mycket vill du att karaktärerna ska veta? Hur mycket information du som författare undanhåller eller då och då delger läsaren kan vara mycket betydelsefullt för din text. Tänk en deckare där läsaren får följa mördaren utan att veta vem det är…

Traditionellt sett finns två grundläggande sätt att använda sig av berättaren: jagberättaren (där en av personerna omnämns som jag) och tredjepersonsberättaren (där personerna i texten omnämns som hon, han eller hen). Det kan också kallas personligt och opersonligt berättande.

Vill du veta mer om berättarperspektiv, om olika typer av opersonliga och personliga berättare så passa på att vara med i utlottningen av skrivkursen. Där får du möjlighet att utveckla sitt skrivande och träna på att skriva utifrån olika berättare. 

Delta genom att anmäla dig till Isatext nyhetsbrev (om du inte redan gjort det) och skicka ett mejl till terese@isatext.se, skriv Julklapp 2017 som rubrik.
 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter