15876739_127410557762453_4371401195424579584_n

23 december - Gestaltning

”Att en känsla gestaltas litterärt
innebär att känslan
finns mellan orden, inte i dem.”

(Maria Küchen)

 
För att få fram i texten hur din karaktär är så kan du använda dig av gestaltning. Det innebär att du visar hur karaktären är i stället för att berätta eller beskriva det.
 
Jag har tidigare skrivit om att lita på att karaktärerna ska agera. (Du kan läsa mer om det HÄR och HÄR.) Bodil Malmsten skriver i sin bok Så gör jag att det är huvudpersonen som driver historien framåt och att det kan vara karaktären som avgör hur en situation utvecklar sig. I samband med detta blir också gestaltning viktig då karaktärerna på något sätt måste agera i texten.
 
Gestaltning består av personens kroppsspråk, ord och miner, men också av val och agerande i olika situationer. Naturligtvis är det så att man ibland kan skriva ut i ord hur någon känner sig. Men genom att gestalta i din text skapar du mer liv i berättelsen.
 
En annan del i detta är också att ta ställning till hur mycket som du ska skiva ut och hur mycket läsaren själv ska tolka mellan raderna. Författaren Maria Küchen skriver att en skönlitterär text förmedlar något, ett skeende, en känsla eller tanke genom att gestalta det och att det i en skönlitterär text som är bra står mycket mellan raderna. ”Begreppet ’gestaltning’ sammanfattar vad skönlitteratur är. Skönlitteratur är gestaltning.” (Küchen s. 137).

Det som står i orden kan ge en bild av det yttre livet, medan det inre livet når läsaren genom det som står mellan orden. Starka känslor kan skapas av iakttagelser och sedan får författaren lita på att läsaren själv förstår det underförstådda. Gestaltning innebär alltså att författaren beskriver de detaljer som säger allt utan att de behöver sägas uttryckligen.
 
Låt läsaren använda sig själv för att fylla de luckor du skapar i texten, det gör att läsaren berörs och känner att texten lättare talar till just henne eller honom. Men här behövs naturligtvis balans. För otydligt eller för stora luckor kan i stället göra att läsaren inte hänger med. 
 
Att lita på att läsaren förstår texten såsom du önskar att han eller hon ska förstå den kan vara mycket svårt. Detta med tillit är något jag planerar att skriva mer om längre fram. Ett intressant ämne som du också kan arbeta mer med genom att gå en skrivkurs. Passa på att vara med i utlottningen genom att anmäla dig till nyhetsbrevet och mejla mig på terese@isatext.se. Märk mejlet med Julklapp 2017. På julaftonsmorgon presenteras vinnaren av en privat skrivkurs (värde 3550 kronor).
 
Allt gott och varma hälsningar från mig!
 
Källor:
Küchen, Maria (2007). Att skriva börjar här: Version 2.0. Stockholm: Ordfront.
Malmsten, Bodil (2012). Så gör jag: Konsten att skriva. Stockholm: Modernista.

 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter