15876739_127410557762453_4371401195424579584_n

15 december - Karaktärer

Händelseförloppet i en berättelse bärs vanligtvis upp av karaktärer. Ofta är det människor, men det kan också vara djur, robotar eller andra gestalter beroende på vilken typ av historia det är som berättas. 

En del karaktärer kan vara underordnade själva händelseförloppet och blir då lätt ganska färglösa och kan sakna personlighet. Exempelvis är karaktären James Bond underordnad det fasta handlingsmönstret och blir stereotyp eller utbytbar. Han genomgår inte heller någon utveckling. Karaktärer likt Bond är statiska.De karaktärer som utvecklas under handlingens gång och är mer komplexa karaktärer kallas dynamiska.

Personerna i berättelsen är de agerande och deras öden ska beröra läsaren. Så när du ska skapa dina fiktiva karaktärer underlättar det att bygga upp världen bakom personen så att du kan förstå hennes drivkraft och vilja. Du behöver också fundera på varför en person har en viss vilja. Tänk dig att något har hänt och vad det gör med din karaktär. Hur agerar personen efter det?

De omständigheter som finns runt karaktären, nu och tidigare är författarens hjälp när en karaktär skapas. Sedan beror det på vad det är du vill berätta. Ibland kanske det inte finns någon anledning att rota i karaktärens förflutna, exempelvis om det gäller en bikaraktär, men för att lättare veta hur karaktären agerar i texten kan det vara bra att känna till dess bakgrund. 
 
I morgon skriver jag vidare om hur du bygger en karaktär. Vill du utveckla till skrivande kan du vara med i utlottningen av en privat skrivkurs. Delta genom att prenumerera på nyhetsbrevet och skicka ett mejl till terese@isatext.se, märk mejlet Julklapp 2017

 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter