15876739_127410557762453_4371401195424579584_n

16 december - Bygga en karaktär

När du bygger en karaktär finns det några frågor som kan vara till hjälp. Sätt dig in i din karaktär och ställ följande frågor till dig (karaktären):

1. Var kommer jag ifrån? Levnadshistorien kan förklara varför en karaktär har vissa egenskaper, men det kan också påverka agerandet i berättelsens nu.

2. Vart är jag på väg? Karaktären behöver ha en grundriktning men som sedan kan påverkas av en vändpunkt i berättelsen.

3. Vad vill jag? Vad vill karaktären just nu och vad vill karaktären i stort?

4. Vad eller vem vill jag detta med? Vilka fler eller vad mer ska ingå i berättelsen?

5. Varför vill jag det? Fundera över vad karaktären har för mål, i berättelsen i stort eller i den aktuella scenen.

Det kan vara bra att göra en karaktärsteckning, en tankekarta, som är en beskrivning av personen. Vilka inre egenskaper har han eller hon? Vad skulle han eller hon svara på de ovanstående frågorna? Vad har personen för drömmar? Vilka svagheter och styrkor finns?

Fundera också över vilka yttre egenskaper finns. Utseende? Ålder? Dialekt? Utmärkande drag? Kom ihåg att ingen människa är platt och entydig. Sammansatta personligheter blir mycket mer intressanta.

Ofta är det dessutom fler än en karaktär i en berättelse. Är det många karaktärer kan det också vara bra att göra en karta över de olika karaktärerna och hur de förhåller sig till varandra.

När du lärt känna karaktären, när personen väl ”existerar”, kommer handlingen lättare och du kan berätta om tankar, känslor och agerande, för det finns inga statiska människor på riktigt. Släpp karaktärerna fria att agera!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter